SEO Specialist

Վերջնաժամկետ՝ 12 Մայիս 2021

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

IFC Markets is urgently seeking to employ an experienced and talanted SEO specialist

The ideal candidate will also perform consumer research to discover other ways of reaching customers via the Internet, including digital sales executive, SEO marketer and online marketing manager, translating business goals into successful SEO campaigns, analyse the performance of SEO efforts and help clients increase search engine rankings for their websites, promotions and e-mail campaigns. PPC and SEM high level knowladge.

 

Աշխատանքային պարտականություններ

JOB RESPONSIBILITIES:

- Improve the company's organic search results;
- Implement on-page SEO optimization (content, internal linking, code optimization etc.);
- Implement off-page SEO optimization;
- Develop and realize link building tips, strategies, and techniques;
- Perform ongoing link analysis and keyword research;
- Work effectively with SEO tools, Google Analytics, AdWords, Search Console, etc;
- Keep up-to-date of the latest SEO strategies, tactics, algorithm changes, ads updates;
- Work with editorial and marketing teams to drive SEO in content creation and content programming;
- Recommend changes to website architecture, content, linking and other factors to improve SEO positions for target keywords.

Անհրաժեշտ հմտություններ

REQUIRED QUALIFICATIONS:

- At least 3 years of experience in SEO, content marketing;
- Proven SEM experience managing PPC campaigns across Google, Yahoo and Bing;
- In-depth experience with website analytics tools: Google Analytics, AdWords, Search Console, WebTrends, Webmaster, etc.;
- Knowledge of internet marketing, social networking and WordPress;
- Functional understanding of HTML and CSS;
- Solid grasp of how blogging, press releases, social media, and related strategies go hand-in-hand with SEO;
- Knowledge of English language;
- Ability to work in a team and learn quickly.

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Ավագ

Լրացուցիչ տեղեկություն

Qualified and interested candidates are kindly requested to submit their Resumes to [email protected]
Please indicate "SEO specialist" in the subject line of the e-mail.

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

SEO

WordPress

SEM

PPC

Google AdWords

Google analytics

HTML/CSS

Անձնական հմտություններ

Դրական վերաբերմունք

Ժամանակի կառավարում

Հարմարվողականություն

Ստեղծարար մտածողություն

Տրամաբանական մտածողություն

Թիմում աշխատելու ունակություն

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք https://www.ifcmarkets.com/

Հեռախոսահամար` +37410529950

Հասցե՝ 18 Արշակունյաց պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Գտնել սոց․ կայքերում