Academic writing for clarity and meaning

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Կոնտենտի ստեղծում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

This short course is aimed at students at tertiary institutions, and contributors to academic publications. It will help you to articulate complex ideas with clarity and meaning.

The first week of the course focuses on developing a structured writing process, appropriate for your intended readership. We discuss when to write, the importance of a golden thread, the main principles of drafting a research report, and different abstract patterns.

The second week zooms in on the principles of paragraph and sentence construction. You will learn ways of writing that enhance clarity and engage your readers.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • Writing practices relevant to your writing project and your intended readers
  • Academic writing principles to improve clarity in your writing

Խոսնակներ:

Peter Alkema

PhD, School of Electrical and Information Engineering

Wits University

Nomusa Mazonde

Postdoctoral Fellow at the Wits Business School

Wits University

Terri Carmichael

Associate Professor of Management Education at the Wits Business School

Wits University

Մասնագիտական հմտություններ

Copywriting

Հոդվածներ գրելը

Անձնական հմտություններ

Գեղարվեստական հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Մասնակցություն

To participate Enroll Now

Կիսվել ընկերների հետ