AI For Everyone

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր:

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Սարքավորումների դիզայն/ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

AI is not only for engineers. If you want your organization to become better at using AI, this is the course to tell everyone--especially your non-technical colleagues--to take.

In this course, you will learn: - The meaning behind common AI terminology, including neural networks, machine learning, deep learning, and data science - What AI realistically can--and cannot--do - How to spot opportunities to apply AI to problems in your own organization - What it feels like to build machine learning and data science projects - How to work with an AI team and build an AI strategy in your company - How to navigate ethical and societal discussions surrounding AI Though this course is largely non-technical, engineers can also take this course to learn the business aspects of AI.

Լրացուցիչ տեղեկություն

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Workflow of Machine Learning projects
  • AI terminology
  • AI strategy
  • Workflow of Data Science projects

Խոսնակներ:

Image of instructor, Andrew Ng

Andrew Ng

TOP INSTRUCTOR

CEO/Founder Landing AI; Co-founder, Coursera; Adjunct Professor, Stanford University; formerly Chief Scientist,Baidu and founding lead of Google Brain

Մասնագիտական հմտություններ

AI

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500