An Introduction to Interactive Programming in Python

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

About this course: This two-part course is designed to help students with very little or no computing background learn the basics of building simple interactive applications. Our language of choice, Python, is an easy-to learn, high-level computer language that is used in many of the computational courses offered on Coursera. To make learning Python easy, we have developed a new browser-based programming environment that makes developing interactive applications in Python simple. These applications will involve windows whose contents are graphical and respond to buttons, the keyboard and the mouse.

 

In part 1 of this course, we will introduce the basic elements of programming (such as expressions, conditionals, and functions) and then use these elements to create simple interactive applications such as a digital stopwatch. Part 1 of this class will culminate in building a version of the classic arcade game "Pong".

Ով կարող է մասնակցել:

Who is this class for: Recommended Background - A knowledge of high school mathematics is required. The class is designed for students with no prior programming experience.

Լրացուցիչ տեղեկություն

Try for free

Enroll to start your 7-day free trial

  • Unlimited access to all courses in the Specialization

Watch lectures, try assignments, participate in discussion forums, and more.

  • Cancel anytime.

No penalties - simply cancel before the trial ends if it's not right for you.

  • $49 USD per month to continue learning after trial ends.

Go as fast as you can - the faster you go, the more you save.

  • Certificate when you complete.

Share on your resume, LinkedIn, and CV.

Խոսնակներ:

Rice University

John Greiner

Taught by:  John Greiner, Lecturer

Department of Computer Science
 

Stephen Wong

Taught by:  Stephen Wong, Lecturer

Computer Science
 

Scott Rixner

Taught by:  Scott Rixner, Professor

Computer Science
 

Joe Warren

Taught by:  Joe Warren, Professor

Computer Science

Մասնագիտական հմտություններ

Java

Python

Համակարգչային հմտություններ

Բոնուսներ:

Մասնակցության վկայական

Մասնագիտական վկայական

Մասնակցություն

To participate in this training, you can Enroll now 
 

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500