Budgeting and Scheduling Projects

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

A good project schedule helps all team members? work together to meet project objectives. A project budget with realistic cost constraints is also an essential bedrock of any project. In this course you?ll learn to plan and stick to time and cost constraints in order to ensure the success of your projects.

Upon completing this course, you will be able to: 1. Identify the resource needs of the project 2. Decompose work packages into activities 3. Define what is needed to estimate activity durations 4. Define milestones and create a milestone schedule 5. Determine the critical path and calculate float 6. Describe the purpose of using leads and lags in a project schedule 7. Estimate the quantities and costs of resources required to perform project activities 8. Select one of three common cost estimating techniques to determine a project budget 9. Use a responsibility assignment matrix to assign responsibilities 10. Recognize the components of a project?s quality management plan

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Define milestones and create a milestone schedule
  • Identify the resource needs of the project
  • Estimate the quantities and costs of resources needed for project activities
  • Use a responsibility assignment matrix to assign responsibilities

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Schedule
  • Project Management
  • Budget
  • Budget Estimation

Խոսնակներ:

Instructor

Instructor rating4.68/5 (257 Ratings)

Image of instructor, Margaret  Meloni,  MBA, PMP

Margaret Meloni, MBA, PMP

Instructor, University of California, Irvine Division of Continuing Education

590,909 Learners

11 Courses

Մասնագիտական հմտություններ

Ծրագրի կառավարում

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500