C# Programming for Unity Game Development Specialization

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

This specialization is intended for beginning programmers who want to learn how to program Unity games using C#. The first course assumes no programming experience, and throughout the 4 courses in the specialization you'll learn how to program in C# and how to use that C# knowledge to program Unity games. The C# and Unity material in the courses in the specialization is slightly more comprehensive than the content in the first 2 game programming courses at UCCS.

?Unity? is a trademark or registered trademark of Unity Technologies or its affiliates in the U.S. and elsewhere.

The courses in this specialization are independent works and are not sponsored by, authorized by, or affiliated with Unity Technologies or its affiliates

Խոսնակներ:

Image of instructor, Dr. Tim "Dr. T" Chamillard

Dr. Tim "Dr. T" Chamillard

Associate Professor

Computer Science

136,138 Learners

11 Courses

Մասնագիտական հմտություններ

C programming

Խաղերի ստեղծում

Մասնակցություն

To participate Enroll Now

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500