Construction Project Management

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

Construction Project Management introduces you to Project Initiation and Planning. Industry experts join Columbia University professor, Ibrahim Odeh, to give an overview of the construction industry. 

Professor Odeh teaches the fundamentals of the Project Development Cycle while guest lecturers discuss Lean Project Delivery method and Lean Design Behaviors. 

Technological advances, such as Building Information Modeling, will be introduced with real world examples of the uses of BIM during the Lifecycle of the Project. The course concludes with Professor Odeh discussing the importance of project planning and scheduling and an opportunity to develop a Work Breakdown Structure.

Լրացուցիչ տեղեկություն

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Project Management
  • Construction Management
  • Work Breakdown Structure
  • Project Planning

Խոսնակներ:


Ibrahim Odeh, Ph.D., MBA
Instructor, Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics, Columbia University
Director of Research and Founder, Global Leaders in Construction Management

Մասնագիտական հմտություններ

Ծրագրի կառավարում

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500