Data Visualization: A Practical Approach for Beginners

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների ուսումնասիրություն/վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

Data Visualization literacy is fundamental for consuming any analysis in any industry or media – from the news to working in healthcare or not-for-profit budgets and more. As well, the ability to create data visualizations that are compelling, accurate, and tell a story, is becoming a core skill of any job in the 21st Century. This course provides a practical approach to learning the theories and techniques of data visualization for data analysis.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

 • What you'll learn
 • Skip What you'll learn
 • Build the most-used and simplest data visualizations and chart types
 • Understand how interaction, design, and the science of visualization enhances basic data visualization artifacts
 • Create basic reports and dashboards for applications in work and life
 • Learn how to avoid common pitfalls, and make visualizations that work

 

Syllabus

 • Skip Syllabus
 • Module 1: Visual Literacy
 • Module 2: Visual Analysis
 • Module 3: Visualizations for Business
 • Module 4: Visualizations of Tomorrow

Խոսնակներ:


Pete Harris
Senior Content Developer
Microsoft’s Learning Experiences

Ben Olsen
Sr. Content Developer
Microsoft

Մասնագիտական հմտություններ

Տվյալների վերլուծություն

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ