DevOps for Developers: How to Get Started

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

This course is part of the Microsoft Professional Program Certificate in Front-End Web Development.

DevOps is the union of people, process and products to enable the continuous delivery of value to end users. It aims to create a culture and environment where building, testing, and releasing software can happen rapidly, frequently, and more reliably, so you can innovate like a startup and scale for the enterprise. By taking this introductory DevOps course, you’ll be able to define DevOps, understand why you need DevOps, and learn how you can get started with DevOps. You’ll learn the key ideas and techniques to bring development and operations together to produce higher-quality software and deliver it more quickly.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • The value, history, and building blocks of DevOps
  • How to unify processes and improve collaboration between development and operations  
  • Continuous Integration (CI), continuous testing, and continuous deployment
  • Release Management, configuration management, and monitoring in DevOps

Խոսնակներ:

bio for Steven Borg

Steven Borg

Co-Founder and StrategistNorthwest Cadence

bio for Lei Ma

Lei Ma

Senior Content DeveloperMicrosoft

bio for Colin Dembovsky

Colin Dembovsky

Senior DevOps specialist and ALM MVPNorthwest Cadence

Մասնակցություն

To participate in this training, you can Enroll

Կիսվել ընկերների հետ