Digital Analytics for Marketing Professionals

Գինը:79 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

This course builds on the theory and foundations of marketing analytics and focuses on practical application by demystifying the use of data in marketing and helping you realize the power of visualizing data with artful use of numbers found in the digital space.

This course is part of the iMBA offered by the University of Illinois, a flexible, fully-accredited online MBA at an incredibly competitive price. For more information, please see the Resource page in this course and onlinemba.illinois.edu.

Լրացուցիչ տեղեկություն

Coursework Coursework

Each course is like an interactive textbook, featuring pre-recorded videos, quizzes and projects.

Help from Your PeersHelp from Your Peers

Connect with thousands of other learners and debate ideas, discuss course material, and get help mastering concepts.

CertificatesCertificates

Earn official recognition for your work, and share your success with friends, colleagues, and employers.

Խոսնակներ:

Kevin Hartman

Taught by:  Kevin Hartman, Head of Analytics at Google

College of Business

Մասնագիտական հմտություններ

Տվյալների վիզուալիզացիա

Թվային վերլուծություն

Տվյալների վերլուծություն

Բոնուսներ:

Մասնակցության վկայական

Թրեյնինգի նյութեր

Մասնակցություն

To participate in this training, you can Enroll now for free

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500