Digital Branding and Engagement

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Կոնտենտի ստեղծում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Digital technology has rapidly evolved in the last decade, and so too has the way people communicate. Businesses can no longer rely solely on traditional business models to build brand awareness.

In today?s interconnected, hyperaware world, brand awareness and brand engagement are synonymous. We are in the age of digital brand engagement, where brands need to participate in, and inspire, a two-way conversation with their consumers.

This course will teach you about this shift and how it has altered the way brands communicate with their audiences. You will learn about the challenges of managing a digital brand and how rich and compelling content, combined with digital distribution, are integral to brand engagement.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • The inter-relationship between paid, owned and earned media
  • Consumer change and how it is altering brand communications
  • Content marketing and how owned content can be distributed across company-owned digital media assets
  • The value of Earned Media which interests your audience

Խոսնակներ:

Sonia Dickinson

Associate Professor in the School of Marketing

Curtin University

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

Բովանդակության ստեղծում

Թվային մեդիա

Կոնտենտ մարքեթինգ

Մասնակցություն

To participate Enroll Now

Կիսվել ընկերների հետ