English for Career Development

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Օտար լեզու

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Welcome to English for Career Development, a course created by the University of Pennsylvania, and funded by the U.S. Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs, Office of English Language Programs.

To enroll in this course for free, click on “Enroll now” and then select "Full Course. No certificate." This course is designed for non-native English speakers who are interested in advancing their careers in the global marketplace. In this course, you will learn about the job search, application, and interview process in the United States, while comparing and contrasting the same process in your home country. This course will also give you the opportunity to explore your global career path, while building your vocabulary and improving your language skills to achieve your professional goals. The first unit in this course will introduce the U.S. job application process and provide strategies for identifying the jobs that match your interests and skills. Unit 2 will take you through the steps necessary to produce a professional-looking resume. In unit 3, you will work to develop a clear and concise cover letter. The final unit of the course focuses on networking and interview skills. Anyone may take this course for free. If you want to get a Coursera Verified Certificate for free, please fill out the Financial Aid form. Unless otherwise noted, all course materials are available for re-use, repurposing and free distribution under a Creative Commons 4.0 Attribution license. Supplemental reading materials were provided by Newsela, which publishes daily news articles at a level that's just right for each English language learner.

Լրացուցիչ տեղեկություն

SKILLS YOU WILL GAIN
Communication
English Language
Career Development
Writing

Խոսնակներ:

Image of instructor, Brian McManus

Brian McManus

Language Specialist

 

Image of instructor, Robyn Turner

Robyn Turner

Senior Language Specialist

 

Մասնագիտական հմտություններ

Անգլերեն

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500