English for Career Development

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Օտար լեզու

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

This course is designed for non-native English speakers who are interested in advancing their careers in the global marketplace. In this course, you will learn about the job search, application, and interview process in the United States, while comparing and contrasting the same process in your home country. This course will also give you the opportunity to explore your global career path, while building your vocabulary and improving your language skills to achieve your professional goals. The first unit in this course will introduce the U.S. job application process and provide strategies for identifying the jobs that match your interests and skills. Unit 2 will take you through the steps necessary to produce a professional-looking resume. In unit 3, you will work to develop a clear and concise cover letter. The final unit of the course focuses on networking and interview skills.

Who is eligible:

Anyone may take this course for free.

Խոսնակներ:

Instructors

Instructor rating4.88/5 (2,799 Ratings)

Image of instructor, Brian McManus

Brian McManus

TOP INSTRUCTOR

Language Specialist

English Language Programs

1,210,894 Learners

1 Course

Image of instructor, Robyn Turner

Robyn Turner

Senior Language Specialist

English Language Programs

1,210,894 Learners

1 Course

Մասնագիտական հմտություններ

Անգլերեն

Բիզնես հաղորդակցություն

Հոդվածներ գրելը

Անձնական հմտություններ

Բանակցությունների հմտություններ

Գրավոր հաղորդակցության հմտություններ

Մասնակցություն

To participate Enroll Now

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500