Entrepreneurship I: Laying the Foundation

Գինը: Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Բիզնես/Կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Օնլայն

Training Description:

This course will explore the earlier stages of the entrepreneurial venture process across four modules. The modules will examine the nature of growth and error in entrepreneurial settings and how to manage resources in those settings. In addition, the modules will explore the emergence and existence of entrepreneurial opportunities, the formulation of ideas in relation to those opportunities, and how those opportunities and ideas influence entrepreneurial phenomena. Finally, the course modules will focus on how business concepts underlie compelling entrepreneurial missions that provide guidance to the evolution of a venture’s business model and future strategic planning.

Լրացուցիչ տեղեկություն

Syllabus - What you will learn from this course
WEEK
1
1 hour to complete
Course Orientation
You will become familiar with the course, your classmates, and our learning environment. The orientation will also help you obtain the technical skills required for the course.

1 video (Total 2 min), 3 readings, 1 quiz
2 hours to complete
Module 1: Introduction to Entrepreneurship
This module is focused on how an innovator can get started on his or her entrepreneurial journey.

4 videos (Total 58 min), 2 readings, 4 quizzes
WEEK
2
4 hours to complete
Module 2: Understanding the Market
This module will focus on how entrepreneurs can distill a new venture opportunity into a value proposition that resonates with customers.

4 videos (Total 68 min), 2 readings, 5 quizzes
WEEK
3
2 hours to complete
Module 3: Building the Team
This module is focused on entrepreneurs can build and motivate teams.

4 videos (Total 56 min), 2 readings, 4 quizzes
WEEK
4
4 hours to complete
Module 4: Finding Customers
This module focuses on finding customers.

4 videos (Total 49 min), 2 readings, 5 quizzes
4 videos
Customer Discovery13m
Early Adopters11m
Crowdfunding8m
Interview with Dave Cohen, Petronics16m
2 readings
Module 4 Overview10m
Module 4 Readings and Resources10m
4 practice exercises
Lesson 4-1 Practice Quiz4m
Lesson 4-2 Practice Quiz10m
Lesson 4-3 Practice Quiz12m
Module 4 Quiz20m

Խոսնակներ:


Thomas E. Parkinson
Visiting Professor
University of Illinois College of Business

Մասնագիտական հմտություններ

Բիզնեսի կառավարում

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 21 Մայիս 2020

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500