Essentials of LinkedIn Advertising and Linkedin Marketing

Գինը:15 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Advertising on LinkedIn an excellent choice for websites or businesses looking to generate more leads or increase sales. In this course, we'll explore why you should consider it and provide a walk-through of how to create your first LinkedIn ad campaign.

LinkedIn has targeting options so specific that users are able to increase conversions while decreasing costs. In this course, we’re going to look at the essentials of creating a successful advertisement on LinkedIn.

You'll learn how to effectively advertise on Linkedin, best ways to target ads to users based on important B2B demographics, how to track performance of your ads and much more.

Who this course is for:
LinkedIn users
Businesses
Website owners
anyone interested in learning how to use LinkedIn advertising platform

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn
Learn how to setup ad campaigns
Learn how to track ad campaigns performance
best methods for creating effective and successful advertising campaigns

Requirements
LinkedIn Account

Thrive Development
Business and Social Media Consultants

Thrive Development was founded in 2011.  We are an agency that offers social media strategy, training, and community management services to help clients achieve their business objectives. 

We are a certified as a women’s business enterprise by the Women’s Business Enterprise National Council (WBENC), the nation’s largest third-party certifier of the businesses owned and operated by women in the U.S. We add diversity to clients’ supply chains, and recognize the commitment to supplier diversity that corporations and government agencies embrace.

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

Գովազդ

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500