Gameplay Programming for Video Game Designers

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

Some video game designers are programmers in their own right, and may have even come from that background to a designer’s role. Others have a less formal background. All video game designers should have a solid understanding of what programmers can and cannot do, how assets interact with code, what algorithmic thinking is and how to take advantage of the capabilities of different engines and tools.

Ով կարող է մասնակցել:

What you'll learn

  • The different types of programming and skill sets required for video game designers
  • The common processes of programming 
  • How different control structures work
  • How assets make their way onto a video game and how they interact with the code

Խոսնակներ:

Rochester Institute of Technology

Al Biles

Professor, Interactive Games and Media

Rochester Institute of Technology

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ