Graphic Design Specialization

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ UI/UX/գրաֆիկ դիզայն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

Graphic design is all around us, in a myriad of forms, both on screen and in print, yet it is always made up of images and words to create a communication goal. This four-course sequence exposes students to the fundamental skills required to make sophisticated graphic design: process, historical context, and communication through image-making and typography. The sequence is completed by a capstone project that applies the skills of each course and peer feedback in a finished branding project suitable for a professional portfolio.

The goal of this specialization is to equip learners with a set of transferable formal and conceptual tools for ?making and communicating? in the field of graphic design. This core skill set will equip learners for formal studies in graphic design, and a starting point for further work in interface design, motion graphics, and editorial design.

Ով կարող է մասնակցել:

 

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Communicate through image-making and typography

  • Complete a capstone project to add to your professional portfolio

  • Gain the fundamental skills needed to be a graphic designer

  • Learn everything you need to know to work in interface design, motion graphics, and editorial design.

SKILLS YOU WILL GAIN
Visual Communication
Branding Communication
Graphic Design
Art History
Typography

Խոսնակներ:

Michael Worthington
Faculty, Program in Graphic Design
School of Art
Louise Sandhaus
Faculty, Program in Graphic Design
School of Art
Anther Kiley
Instructor
Gail Swanlund
Faculty in Graphic Design
School of Art
Lorraine Wild
Faculty, Program in Graphic Design
School of Art

Մասնագիտական հմտություններ

Graphic design

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500