Initiating and Planning Projects

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

The courses in the Introduction to Project Management Principles and Practices Specialization are a recommended precursor to UCI's Applied Project Management Certificate.

Successful projects require careful upfront planning. In this course, you’ll learn the key roles and responsibilities of the project manager and project team. You’ll also learn to answer some key questions upfront to help you meet project objectives: What will this project accomplish? Why is this project important? Who benefits from this project? How will we plan for successful outcomes?

Upon completing this course, you will be able to:

1. Identify the key characteristics of a project

2. Identify primary project constraints

3. Define the role and responsibilities of the project manager

4. Identify Project Organizational Structures

5. Understand the definition of a Project Stakeholder

6. Identify project stakeholders

7. Identify information needs of the project stakeholders

8. Define responsibility for managing stakeholder and controlling stakeholder engagement

9. Define the purpose of using a project charter

10. Summarize the key elements of a project plan

11. Identify common sources of conflict within a project environment

12. Describe the difference between authority and influence

Լրացուցիչ տեղեկություն

WEEK1: Get Started!

WEEK2: What is a Project?

WEEK3: Get to Know your Stakeholders

WEEK4: Scope Matters

WEEK5: Authority vs. Influence

WEEK6: Wrap Up

 

Խոսնակներ:

Profile

Margaret Meloni, MBA, PMP

Instructor, University of California, Irvine Division of Continuing Education

Մասնակցություն

Enroll 

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500