Introduction to Corporate Finance

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ֆինանսների կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

In this course, you will gain an understanding of time-honored financial concepts and rules, and how these can be applied to value firms, bonds, and stocks.

We will cover the time value of money, cost of capital and capital budgeting. You will be using Excel for many process including valuing bonds and stocks, computing NPV and finding IRR.

An introductory finance course that is required for all first-year MBA students at Columbia Business School, the course is taught by a world-class instructor, actively training the next generation of market leaders on Wall Street.

Participants from all backgrounds will be prepared to participate on the ever-evolving financial playing field.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • How to value any asset
  • Decide which projects to take out of the many a corporation might be considering
  • Compute the return on any project
  • Compute the value that a project adds
  • Value a bond and compute its yield
  • Value a stock using a simple model (i.e., determine the fair price of a stock)

Խոսնակներ:

Columbia University

Daniel Wolfenzon

Stefan H. Robock Professor of Finance and Economics, Columbia Business School

Columbia University

Մասնագիտական հմտություններ

Ֆինանսներ

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ