Introduction to Personal Branding

Գինը: Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Օնլայն

Training Description:

Though the concept of personal branding isn't new, questions remain about how to create one and, more importantly, what it means to maintain and inhabit that brand. Learners will: o Understand both what personal branding means and what it means to inhabit their brand o Establish themselves on at least three social media platforms o Create a mission statement for their personal brand o Build a board of directors for their brand o Become familiar with the basics of digital security and reputation management o Create a system for on-going brand maintenance Join instructor Kimberley R. Barker as she provides a warm, supportive atmosphere in which learners are encouraged to intensively explore themselves in order to create a personal brand that authentically and effectively communicates their values and professional gifts. Together we will build a strong community in which to provide encouragement and feedback, and support each other as learners pursue their goal of successful brand creation.

Լրացուցիչ տեղեկություն

SKILLS YOU WILL GAIN
Personal Branding
Social Media
Management
Brand Management

Խոսնակներ:

Kimberley Barker, MLIS 
Manager for Technology Education & Computing
Claude Moore Health Sciences Library
 

Մասնագիտական հմտություններ

Բռենդավորում

Մարկետինգի կառավարում

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 06 Ապրիլ 2020

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500