Learn Adobe Photoshop from Scratch

Գինը:12 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Վեբ/գրաֆիկ դիզայն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Photoshop is single most important tool for graphic designers and we bring together a course crafted for easy understanding and quick assimilation. This course starts with basic design introduction and follow it up with tools like Selection tools, manipulation tools , creation tools and workspace tools. You will also learn professional design principles and tips and tricks to get you started on photoshop. This practical course focus on the most important photoshop techniques and follows an unique task based pedagogy which is great for beginners and intermediate learners alike.

What will you get out of this course?

A complete hands on training on Adobe photoshop
Practical tips and tricks for professional designers
Task based lectures focusing on learning outcomes
Through discussion on photoshop tools
Detail process lectures on photoshop techniques and Effects..

This course is comprehensive introduction to professional photoshop design principles. You will surely learn a lot and will be to use photoshop in various commercial and personal projects.

Լրացուցիչ տեղեկություն

Who this course is for:

  • Students who want to learn photoshop from ground up

Խոսնակներ:

Eduonix Learning Solutions

1+ Million Students Worldwide | 200+ Courses

Eduonix Learning Solutions

  • 3.9 Instructor Rating

  • 88,049 Reviews

  • 1,219,139 Students

  • 244 Courses

Մասնագիտական հմտություններ

Adobe Photoshop

Թվային դիզայն

Մասնակցություն

To participate Enroll Now.

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500