Linear Regression for Business Statistics

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Regression Analysis is perhaps the single most important Business Statistics tool used in the industry. Regression is the engine behind a multitude of data analytics applications used for many forms of forecasting and prediction.

This is the fourth course in the specialization, "Business Statistics and Analysis". The course introduces you to the very important tool known as Linear Regression. You will learn to apply various procedures such as dummy variable regressions, transforming variables, and interaction effects. All these are introduced and explained using easy to understand examples in Microsoft Excel. The focus of the course is on understanding and application, rather than detailed mathematical derivations. Note: This course uses the ?Data Analysis? tool box which is standard with the Windows version of Microsoft Excel. It is also standard with the 2016 or later Mac version of Excel. However, it is not standard with earlier versions of Excel for Mac.

Խոսնակներ:

Instructor rating4.86/5 (103 Ratings)

Image of instructor, Sharad Borle

Sharad Borle

Associate Professor of Management

Jones Graduate School of Business

212,029 Learners

5 Courses

Մասնակցություն

To Participate Enroll Now

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500