Managing an Agile Team

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

Traditional development processes often lead to team frustration and poor results. Agile offers a different approach to managing the complexity of software development. This course focuses on the day-to-day jobs of running a software development program and how leading agile methodologies (Scrum, XP, kanban) can help you do them better.

 From transitioning a team to agile to running sprints to managing stakeholders, this course gives you the skills you need to manage an agile team in your specific operating environment.

We'll show you how to:
- Think through and focus on the most important aspects of your projects and sprints
- Facilitate your team’s initial and ongoing adoption of the specific agile practices that work for you
- Anchor your outcomes and success criteria in durable ideas about what makes for valuable products
- Support your team's transition from traditional approaches to agile
- Create an agile-friendly environment across functional disciplines
- Identify and manage outside stakeholder needs

 As a Project Management Institute (PMI®) Registered Education Provider, the University of Virginia Darden School of Business has been approved by PMI to issue 20 professional development units (PDUs) for this course, which focuses on core competencies recognized by PMI. (Provider #2122)

 This course is supported by the Batten Institute at UVA’s Darden School of Business. The Batten Institute’s mission is to improve the world through entrepreneurship and innovation: www.batteninstitute.org.

Խոսնակներ:

Alex Cowan

Taught by:  Alex Cowan, Faculty & Batten Fellow

Darden School of Business

Մասնագիտական հմտություններ

Ծրագրի կառավարում

Agile նախագծի կառավարում

Անձնական հմտություններ

Թիմում աշխատելու ունակություն

Բոնուսներ:

Մասնագիտական վկայական

Թրեյնինգի նյութեր

Մասնակցություն

To participate in this training, you can Enroll now
 

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500