Marketing in a Digital World

Գինը: Անվճար

Անցկացման օր:

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Լեզու: Անգլերեն

Անցկացման վայր: Օնլայն

Training Description:

This course examines how digital tools, such as the Internet, smartphones, and 3D printing, are revolutionizing the world of marketing by shifting the balance of power from firms to consumers. Marketing in a Digital World is one of the most popular courses on Coursera with over 150,000 Learners and is rated by Class Central as one of the Top 50 MOOCs of All Time (https://www.class-central.com/report/top-moocs/). This course is part of the iMBA offered by the University of Illinois, a flexible, fully-accredited online MBA at an incredibly competitive price. For more information, please see the Resource page in this course and onlinemba.illinois.edu.

Լրացուցիչ տեղեկություն

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Marketing

  • Digital Marketing

  • Marketing Mix

  • Pricing Strategies

Խոսնակներ:

Image of instructor, Aric Rindfleisch

Aric Rindfleisch

John M. Jones Professor of Marketing

Department of Business Administration

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

Մասնակցություն

Գրանցման վերջնաժամկետ 12 Մայիս 2020

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500