Programming for Everybody (Getting Started with Python)

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

This course aims to teach everyone the basics of programming computers using Python. We cover the basics of how one constructs a program from a series of simple instructions in Python. The course has no pre-requisites and avoids all but the simplest mathematics. Anyone with moderate computer experience should be able to master the materials in this course. This course will cover Chapters 1-5 of the textbook ?Python for Everybody?. Once a student completes this course, they will be ready to take more advanced programming courses. This course covers Python 3.

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Describe the basics of the Python programming language

  • Install Python and write your first program

  • Use variables to store, retrieve and calculate information

  • Utilize core programming tools such as functions and loops

SKILLS YOU WILL GAIN

Python Syntax And Semantics
Basic Programming Language
Computer Programming
Python Programming

Խոսնակներ:

Instructor
Charles Russell Severance
Clinical Professor
School of Information

Մասնագիտական հմտություններ

Ծրագրավորում

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500