Programming for Everybody (Getting Started with Python)

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

This course is a "no prerequisite" introduction to Python Programming. You will learn about variables, conditional execution, repeated execution and how we use functions. The homework is done in a web browser so you can do all of the programming assignments on a phone or public computer.

This course aims to teach everyone the basics of programming computers using Python. We cover the basics of how one constructs a program from a series of simple instructions in Python. The course has no pre-requisites and avoids all but the simplest mathematics. Anyone with moderate computer experience should be able to master the materials in this course. This course will cover Chapters 1-5 of the textbook "Python for Everybody". Once a student completes this course, they will be ready to take more advanced programming courses. This course covers Python 3.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

What is a program?
Using variables in programs
Conditional execution (if statements)
Repeated execution / looping (for statements)
Functions and code reuse

 

Խոսնակներ:

The University of Michigan

Charles Severance
Professor, School of Information
The University of Michigan

Մասնագիտական հմտություններ

Python

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ