Programming Foundations with JavaScript, HTML and CSS

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Learn foundational programming concepts (e.g., functions, for loops, conditional statements) and how to solve problems like a programmer. In addition, learn basic web development as you build web pages using HTML, CSS, JavaScript. By the end of the course, will create a web page where others can upload their images and apply image filters that you create.

After completing this course, you will be able to: 1. Think critically about how to solve a problem using programming; 2. Write JavaScript programs using functions, for loops, and conditional statements; 3. Use HTML to construct a web page with paragraphs, divs, images, links, and lists; 4. Add styles to a web page with CSS IDs and classes; and 5. Make a web page interactive with JavaScript commands like alert, onClick, onChange, adding input features like an image canvas, button, and slider.

Խոսնակներ:

Susan H. Rodger

Professor of the Practice

Computer Science

583,744 Learners

6 Courses

Image of instructor, Robert Duvall

Robert Duvall

Lecturer

Computer Science

576,586 Learners

5 Courses

Image of instructor, Owen Astrachan

Owen Astrachan

Professor of the Practice

Computer Science

576,586 Learners

5 Courses

Image of instructor, Andrew D. Hilton

Andrew D. Hilton

Associate Professor of the Practice

Electrical and Computer Engineering

696,705 Learners

11 Courses

Մասնագիտական հմտություններ

JavaScript

HTML/CSS

HTML5

Մասնակցություն

To participate Enrol Here.

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500