Regression Models

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Linear models, as their name implies, relates an outcome to a set of predictors of interest using linear assumptions. Regression models, a subset of linear models, are the most important statistical analysis tool in a data scientist?s toolkit. This course covers regression analysis, least squares and inference using regression models. Special cases of the regression model, ANOVA and ANCOVA will be covered as well. Analysis of residuals and variability will be investigated. The course will cover modern thinking on model selection and novel uses of regression models including scatterplot smoothing.

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Use regression analysis, least squares and inference

  • Understand ANOVA and ANCOVA model cases

  • Investigate analysis of residuals and variability

  • Describe novel uses of regression models such as scatterplot smoothing

Խոսնակներ:

Image of instructor, Brian Caffo, PhD

Brian Caffo, PhD

Professor, Biostatistics

Bloomberg School of Public Health

 1,307,210 Learners

 21 Courses

Image of instructor, Roger D. Peng, PhD

Roger D. Peng, PhD

Associate Professor, Biostatistics

Bloomberg School of Public Health

 1,285,533 Learners

 27 Courses

Image of instructor, Jeff Leek, PhD

Jeff Leek, PhD

Associate Professor, Biostatistics

Bloomberg School of Public Health

 1,307,269 Learners

 20 Courses

Մասնագիտական հմտություններ

Database modeling skills

Մասնակցություն

To participate Enroll Here.

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500