Search Engine Optimization Fundamentals

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Մարքեթինգ/Գովազդ

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

Gain an understanding of search engine algorithms and how they affect organic search results and websites. Building on this knowledge, you?ll learn the key elements for creating an effective SEO strategy, including how to select keywords and perform keyword research; consumer psychology and search behavior; and how to conduct on-page SEO analysis to identify opportunities to improve a website?s search optimization.

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Complete a competitive analysis on a webpage

  • Interpret brand recognition through social media

  • Create sitemaps and robot.txt files, plan redirects, and manage site errors

  • Use a variety of SEO tools to conduct an audience analysis and develop personas of your ideal buyer

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Social Media

  • Keyword Research

  • Marketing

  • Mathematical Optimization

Խոսնակներ:

Instructor
Rebekah May
SEO Manager & Lead SEO Instructor, Lead Qual
UC Davis Division of Continuing and Professional Education

Մասնագիտական հմտություններ

Թվային մարքեթինգ

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500