Software Product Management Specialization

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Պրոդուկտի/Նախագծերի կառավարում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

In this Software Product Management Specialization, you will master Agile software management practices to lead a team of developers and interact with clients. In the final Capstone Project, you will practice and apply management techniques to realistic scenarios that you will face as a Software Product Manager. You will have the opportunity to share your experiences and learn from the insights of others as part of a Software Product Management

Created by:

University of Alberta
 

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you will learn:

  1. Introduction to Software Product Management
  2. Introduction to Software Product Management
  3. Client Needs and Software Requirements
  4. Agile Planning for Software Products
  5. Reviews & Metrics for Software Improvements
  6. Software Product Management Capstone

 

Խոսնակներ:

Kenny Wong

Kenny Wong

Associate Professor

Մասնակցություն

To participate in this training, you can Enroll for free

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500