Software Testing Management

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

There is much more to software testing than just finding defects. Successful software and quality assurance engineers need to also manage the testing of software.

In this course, part of the Software Testing and Verification MicroMasters program, you will learn about the management aspects of software testing. You will learn how to successfully plan, schedule, estimate and document a software testing plan.

You will learn how to analyze metrics to improve software quality and software tests.

We will also discuss software quality initiatives developed by industry experts.

No previous programming knowledge needed.

This course is part of the Software Testing and Verification MicroMaster’s program from UMGC. Upon completion of the program and receipt of the verified MicroMaster’s certificate, learners may then transition into the full UMGC Master’s Program in Information Technology with a specialization in Software Engineering. See the MicroMasters program page for more information.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • Plan, estimate, schedule and document software testing
  • Manage software defects
  • How to compute software testing metrics
  • Evaluate and implement software quality initiatives

Խոսնակներ:


University of Maryland Global Campus

Windell Goff
 

Մասնագիտական հմտություններ

Software Testing

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ