Speak English Professionally

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Կրթություն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

Do you want to speak better English? This course will help you reach that goal. Speak English Professionally: In person, Online and On the Phone will boost your English speaking skills. In this 5 week course, you will learn how to identify and make a strong personal introduction. You will develop and demonstrate the speaking skills for group discussions: how to agree or disagree, how to clarify, restate and summarize. You will review and practice how to give information and respond to requests on the phone. You will study and role plays effective interviewing. You will prepare and give a sales ?pitch?, introducing a product or service. Throughout the course, you will adjust how you speak English and you will become more fluent and accurate when you speak. You will demonstrate culturally appropriate body language and tone. As you work through the course, you will complete self- and peer-evaluations. Through a combination of lectures, comprehension and vocabulary quizzes, practice and performance, you?ll gain the skills and confidence to communicate well in English, anywhere in the world. By the end of this course, you will: ? Change how you speak English ? Improve your pronunciation and fluency ? Increase your English vocabulary ? Identify how culture influences your speech ? Use culture to help you speak correctly ? Demonstrate the best body language for different cultural settings ? Know statements, questions, and responses for different settings and situations

Ով կարող է մասնակցել:

Process Analysts
Translators
Pharmacists
Chemists
Accountants

Լրացուցիչ տեղեկություն

SKILLS YOU WILL GAIN
Stress
Communication
Presentation
Public Speaking

Խոսնակներ:

Instructor
Amalia B. Stephens
Lecturer
Georgia Tech Language Institute

Մասնագիտական հմտություններ

Անգլերեն

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500