The Complete App Design Course - UX, UI and Design Thinking

Գինը:15 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ UI/UX/գրաֆիկ դիզայն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

There are over 2 million apps on the App Store and growing. The only apps that do well are ones which are well designed both in terms of user interface and user experience. That's why it so important to learn the design skills that will make your app stand out in a crowd.

The App Design Course is great for people with absolutely no design experience or experienced designers who want to get up to speed quickly with mobile app design. We'll introduce you to the art of making beautiful apps. We'll explore key UI and UX concepts that are essential to building good looking and easy to use apps that are loved by users.

The course has a practical component that takes you step-by-step through the workflow of a professional app designer. From user flow diagrams to wireframing to mockups and prototypes.

Students completing the course will have the knowledge to create beautiful and lovable apps that leave people with a smile on their face.      

Who is eligible:

  • Anyone who wants to build apps
  • Anyone who wants to get more downloads for their apps
  • Anyone who wants to start their own business or begin a freelance career

Խոսնակներ:

The fastest way to learn to code London App Brewery

The fastest way to learn to code London App Brewery

Մասնագիտական հմտություններ

TFS

Բոնուսներ:

Մասնակցության վկայական

Մասնագիտական վկայական

Մասնակցություն

To participate in this training, you can Enroll
 

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500