The Data Scientist’s Toolbox

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր:

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Տվյալների վերլուծություն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

In this course you will get an introduction to the main tools and ideas in the data scientist's toolbox. The course gives an overview of the data, questions, and tools that data analysts and data scientists work with. There are two components to this course. The first is a conceptual introduction to the ideas behind turning data into actionable knowledge. The second is a practical introduction to the tools that will be used in the program like version control, markdown, git, GitHub, R, and RStudio.

This course is part of multiple programs

This course can be applied to multiple Specializations or Professional Certificates programs. Completing this course will count towards your learning in any of the following programs:

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Data Science

  • Github

  • R Programming

  • Rstudio

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Set up R, R-Studio, Github and other useful tools

  • Understand the data, problems, and tools that data analysts use

  • Explain essential study design concepts

  • Create a Github repository

Խոսնակներ:

Image of instructor, Jeff Leek, PhD

Jeff Leek, PhD

Image of instructor, Roger D. Peng, PhD

Roger D. Peng, PhD

Image of instructor, Brian Caffo, PhD

 

Մասնագիտական հմտություններ

Տվյալների վերլուծություն

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500