Upper-Intermediate English: Business and Technology

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Օտար լեզու

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

This course is the fourth in a series of four English language MOOCs designed for students with an intermediate level of English looking to reach a higher intermediate level. The course is comprised of video lessons, reading comprehension activities, grammar explanations and exercises, listening comprehension activities and speaking practice.

The course covers interesting topics such as cultural differences, aviation and global warming, historical monuments or technological innovation.

This course also includes preparatory materials and recommendations to take the Cambridge University First Certificate in English Examination (FCE).

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • Writing a business plan
  • Using verbal tenses in context
  • Vocabulary and grammar
  • Listening and speaking in English
  • Making comparisons

Խոսնակներ:

Universitat Politècnica de Valencia

Prof. Ana Gimeno

Full Professor, English

UPValencia

Մասնագիտական հմտություններ

Անգլերեն

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ