Video Game Design and Balance

Գինը:Անվճար

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ Սարքավորումների դիզայն/ Ծրագրավորում

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Training Description:

In this course, you'll enter the mind of a professional game designer. You'll learn how to design different types of games, understand the commonalities between them and learn what is at the core of every game design, including game balance and why it is key to game design.

Լրացուցիչ տեղեկություն

What you'll learn

  • Formal elements of games like goals and mechanics
  • How designers determine the appropriate audience and player group for a game
  • What makes different game genres different
  • How game designers balance games

Խոսնակներ:

Rochester Institute of Technology

Ian Schreiber

Assistant Professor, Interactive Games and Media

Rochester Institute of Technology

Մասնագիտական հմտություններ

Game design

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ