Web Design for Everybody

Գինը:49 USD

Անցկացման օր: Ըստ պահանջի

Տեսակը: Էլ-ուսուցում

Կատեգորիա՝ UI/UX/գրաֆիկ դիզայն

Լեզու: Անգլերեն

Քաղաք: Online

Թրեյնինգի նկարագրություն:

This Specialization covers how to write syntactically correct HTML5 and CSS3, and how to create interactive web experiences with JavaScript. Mastering this range of technologies will allow you to develop high quality web sites that, work seamlessly on mobile, tablet, and large screen browsers accessible. During the capstone you will develop a professional-quality web portfolio demonstrating your growth as a web developer and your knowledge of accessible web design. This will include your ability to design and implement a responsive site that utilizes tools to create a site that is accessible to a wide audience, including those with visual, audial, physical, and cognitive impairments.

Լրացուցիչ տեղեկություն

WHAT YOU WILL LEARN

  • Add interacitivity to web pages with Javascript
  • Describe the basics of Cascading Style Sheets (CSS3)
  • Use the Document Object Model (DOM) to modify pages
  • Apply responsive design to enable page to be viewed by various devices

SKILLS YOU WILL GAIN

  • Web Development
  • Cascading Style Sheets (CCS)
  • Html5
  • JavaScript
  • Responsive Web Design

Խոսնակներ:

Colleen van Lent, Ph.D. 

Lecturer

School of Information

211,293 Learners

5 Courses

Charles Russell Severance 

Clinical Professor

School of Information

1,378,184 Learners

19 Courses

Մասնագիտական հմտություններ

Web Design

Մասնակցություն

Կիսվել ընկերների հետ

Թրեյնինգ կենտրոնի մասին

Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500