UI/UX Designer

Վերջնաժամկետ՝ 11 Հոկտեմբեր 2019

Աշխատանքի պայմաններ՝ Մշտական

Կատեգորիա՝ Վեբ/գրաֆիկ դիզայն

Աշխատանքի տեսակը՝ Ամբողջ դրույք

Գտնվելու վայրը՝ Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն՝

We are looking for a talented, creative and passionate UI/UX designer to help us take our educational product suite to the next level! 

Reporting to the Head of Software Development  and working across multiple product development teams,  you will be responsible for: 

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Working with the product team and wider stakeholders  to produce style guides for all our products (Currently 3 online web apps and a mobile application)
 • Working on innovative UI designs for use in each product development sprint
 • Run user feedback test sessions with our key users groups to help test new wireframes, designs, and UX approaches at every stage of the software build process
 • Provide prototype designs for new application ideas, to further enhance our product suite
 • Ensure the product team adheres to the design guide at all times
 • Continuously discovering and promoting new design trends and technologies to ensure a great user experience.

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Graphic design or related qualification from a recognised University
 • At least 3 years’ active experience in building excellent UI design (not only beautiful design, but an ability to ensure an excellent user experience)
 • High level of knowledge of spoken and written English and Armenian
 • A portfolio must be provided
 • Experience in Agile teams and a product design role is also desirable!

PERSONAL QUALITIES:

 • You need to love what you do!
 • At TUMO we work openly, accepting feedback and working closely with other teams - you won’t be locked behind your desk all day, so be ready for this.
 • Must have a keen interest in technology and digital product design- including a deep understanding of how to ensure great user experience across all devices and channels
 • Passionate about user centred design and ability to demonstrate professional experience in building great user interfaces (for mobile and web)
 • We include customer feedback and user testing in all our design processes, so our ideal candidate must be willing to meet and hold user testing sessions with all our user groups
 • Ability to listen, and understand user requirements without forcing immediate solutions
 • Ability to compromise and work well with technical and business stakeholders

Լրացուցիչ տեղեկություն

Interested candidates should submit a CV via our career portal  by clicking here.

Թափուր աշխատատեղին կարող եք դիմել օնլայն staff.am-ի միջոցով, կամ հետևել ստորև նշված դիմումի ընթացակարգին։

Խնդրում ենք հստակորեն նշել, որ աշխատանքի մասին տեղեկացել եք staff.am-ի միջոցով:

Մասնագիտական հմտություններ

Graphic design

Անձնական հմտություններ

Անկախ աշխատելու հնարավորություններ

Տարածեք այս հայտարարությունը սոց․ մեդիայի միջոցով։

Կոնտակտներ

Վեբ կայք http://www.tumo.org

Հասցե՝

Գտնել Simonian Educational Foundation սոց․ կայքերում