Armenian Language Reserve Teacher

Deadline: 05 April 2023

Employment term: Permanent

Category: Education/training

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Հայոց լեզվի ռեզերվային ուսուցիչը դասավանդում է «Հայաստանում Եվրոպական վարժարան» հիմնադրամի միջին և/կամ ավագ դպրոցում: Մասնակցում է ամբիոնի աշխատանքներին՝ իրականցնելու համապատասխան առարկայական, միջառարկայական ծրագրերի տեղայնացում, գործընկերների հետ թեմատիկ միավորների մշակում և իրականացում: Գործունեությունը ծավալում է սովորողակենտրոն ուսուցման սկզբունքով, արձանագրում է յուրաքանչյուր սովորողի առանձնահատկությունները, հետաքրքրությունները և կազմակերպում է կրթադաստիարակչական գործունեություն՝ ելակետ ունենալով տվյալ սովորողի ներդաշնակ զարգացումը:

Job responsibilities

● Անհրաժեշտության դեպքում փոխարինել հայոց լեզվի/մայրենիի դասերը
● Աշխատանքային ժամերի կազմակերպում և իրականացում սովորողների համար, ովքեր պետք է հասնեն ծրագրին
● Օգնել և աջակցել ամբիոնի միջոցառումների պլանավորման և կազմակերպման գործում
● Օգնել համակարգողի կողմից բաշխված թարգմանչական որոշ աշխատանքներում

Required qualifications

  • գրագետ կիրառել մանկավարժական և հոգեբանական մոտեցումները
  • սովորողների ուսումնառության տարբեր ոճերին և կրթական կարիքներին համապատասխան դասավանդման տեխնոլոգիաներ, մեթոդներ ընտրել և կիրառել
  • իրավիճակները վերլուծել, գնահատել և համապատասխան արձագանքով հետադարձ կապ ապահովել
  • թիմով աշխատել, համագործակցել սաների, գործընկերների հետ.
  • գրագետ, արտահայտիչ և մատչելի խոսել
  • դպրոցի գաղափարախոսությունը, պահանջները, ինչպես նաև այլ նորարարական գաղափարներն ընդունելու, սովորելու և կիրառելու պատրաստակամ լինել

Required candidate level: C level

Additional information

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց մոտիվացիոն նամակը և ինքնակենսագրականը hr@europeanschool.am հասցեին: Նամակի թեմայի (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք (աշխարհագրության ուսուցիչ):

 

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Windows Server

Soft skills

Critical thinking

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://www.europeanschool.am

Phone: (091) 046-685

Address: Դավիթ Անհաղթ 10, Yerevan, Armenia

Find Հայաստանում Եվրոպական Վարժարան հիմնադրամ on social media