Digitain

478224 views

404 followers

25 active jobs

505 job history

About Digitain

Who We Are

We are Digitain and we call ourselves Digitainers. Our company provides software solutions to the online, mobile and web-based verticals.

We are part of a creative environment, where the brightest minds flourish together and create solutions that are optimal for businesses and friendly for users.

 

How We Got Here

Starting as a B2C business many years ago, our company re-established in 2015. Since then we have built ourselves to be one of the industry’s favorite software providers. Today we have more than 1500 employees and 70 partners across the globe. Our primary focus is on the regulated European market - with great plans to expand its geography into Americas and Asia.

 

Happy Employees, Happy Customers  

Our success lies upon our talents who create an incredible team spirit day after day. We are committed to chasing innovation with passion to provide extremely easy and satisfying software solutions for our customers. We put a lot of emphasis on teamwork, technological flexibility, and dedication to our customers.

Working in a professional but at the same time enjoyable and cozy atmosphere every day, we are determined to push our employees to grow personally and professionally by providing various professional training, some occurring abroad, and organizational development activities.

Industry: Information technologies
Type: LLC/OJSC/CJSC

Number of Employees: more than 200

Website

Active jobs (25)

staff.am-ի անդրադարձը առցանց և իրական խաղային ոլորտում ծրագրային լուծումներ մշակող և մատուցող խոշորագույն ընկերություններից Digitain-ին

Այս անգամ staff.am թիմն այցելել էր առցանց և իրական խաղային ոլորտում ծրագրային լուծումներ մշակող և մատուցող առաջատար ընկերություններից Digitain, որի ծառայությունը և պրոդուկտը ներկայումս կարողանում է հավասար ոտք մեկնել ոլորտի գիգանտների հետ։ Մենք առաջին անգամ էինք այցելում նման մեծ կազմակերպություն, որտեղ աշխատում էին ավելի քան 1000 աշխատակից և հաճելիորեն զարմացած էինք այն աշխատանքային մթնոլորտով, որը տիրում էր Digitain-ում։

View more

View Less

Testimonials