Impact Hub Yerevan

1293 Просмотры страницы компании

8 Подписчики

0 Активные вакансии

4 История вакансий

Индустрия: Фонд

Местонахождение: 80 Tigran Mets Avenue, Ереван, Армения

Веб-сайт

Размещенные вакансии (0)

В настоящее время в этой компании нет вакансий.

About Impact Hub Yerevan 

About Impact Hub Yerevan 

Impact Hub Yerevan is a professional membership organization with the mission to support social impact projects. We empower our members by providing them with an inspiring space, collaborative community and engaging programs and events. Impact Hub Yerevan is part of a global network of 100+ Impact Hubs around the world. Any individual, organization or business working to drive positive change is invited to join our community.

Իմփաքթ Հաբի մասին

Իմփաքթ Հաբ Երևանը պրոֆեսիոնալ անդամակցության կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է աջակցել սոցիալական ազդեցություն ունեցող ծրագրերին: Մենք ընդլայնում ենք մեր անդամների հնարավորությունները՝ նրանց տրամադրելով ոգեշնչող տարածք, համագործակցային համայնք և հետաքրքիր ծրագրեր ու միջոցառումներ: Իմփաքթ Հաբ Երևանը 100+ Իմփաքթ Հաբերի համաշխարհային ցանցի մի մասն է։ Մեր համայնքը բաց է բոլոր այն անհատների, կազմակերպությունների կամ բիզնեսների համար, որոնք աշխատում են դրական փոփոխությունների խթանման ուղղությամբ։

 

 

Контакты

80 Tigran Mets Avenue, Ереван, Армения