sme.acba

sme.acba.am-ը հարթակ է, որը բիզնեսի կառավարմանն ու աջակցմանն ուղղված տեղեկատվության, գործիքների և ծառայությունների ամբողջություն է օնլայն տիրույթում։ Հարթակի հիմնական նպատակն է օժանդակել ՓՄՁ ղեկավարներին նոր գիտելիքների և կառավարման համար անհրաժեշտ գործիքների ձեռքբերման հարցում, ինչպես նաև ստեղծել նոր համագործակցությունների և գործընկերությունների հնարավորություններ: Կայքում առկա են ուսուցողական հոդվածներ, հոլովակներ, ձևանմուշներ և առցանց ուսուցման գործիքներ, որոնք կարող են օգտակար լինել ինչպես սկսնակ, այնպես էլ փորձառու գործարարների համար։

Գործարար կապերի հաստատումը բիզնեսում

Գործարար կապերը կարևոր են թե՛ անձնական, թե՛ մասնագիտական կյանքի համար։ Դրանք կարևոր են մարդկանց և պոտենցիալ հաճախորդների համար։

Մարմնի լեզու. օգտակար գործիք բիզնեսում

Մարմնի լեզվի կիրառումը՝ կարողանալ խոսել և հասկանալ առանց բառերի, ցանկացած ձեռնարկատիրոջ համար անհրաժեշտ հմտություն է:

Ինչպես կառավարել բիզնեսն աշխատակիցների օգնությամբ 

Բիզնեսում հաջողության հասնելու համար օգտակար խորհուրդնե