Ինչպես գիտեք վերջերս StaffMedia-ի վերաթողարկման առթիվ կազմակերպել էինք հարցում, որի նպատակն էր բացահայտել, թե որքանով է StaffMedia-ն համապատասխանում Ձեր պահանջներին և ըստ այդմ կատարելագործել վերջինիս հնարավորությունները՝ ավելացնելով նոր թողարկումներ, շարքեր և նախագծեր:

Իսկ այժմ կիսվում ենք արդյունքներով՝ չչարաշահելով Ձեր համբերությունը:

📢 Ի՞նչ բնույթի նախագծեր են առավել գրավում Ձեզ StaffMedia-ում հարցին մասնակիցների.

➡️ 50.9 %-ը պատասխանել է՝ Աշխատաշուկայի վերլուծություններ,
➡️ 25% նշել է՝ Ընկերության coverage-ներ (գործատուի առօրյա և այլն),
➡️ 24․1% պատասխանել է՝ Խորհուրդներ մասնագետներից:

📢 Ինչպիսի՞ նոր նախագծեր կցանկանայիք տեսնել StaffMedia-ում հարցի դեպքում ունենք հետևյալ պատկերը՝

➡️ 52.7/100%-ից կցանկանար ավելի շատ նյութեր ՀՀ գործատուների մասին (ընկերության coverage),
➡️ 52.7/100%-ից կցանկանար տեսնել նյութեր տարբեր մասնագետների և մասնագիտւթյունների վերաբերյալ,
➡️ 51.8/100%-ից կնախընտրեր կարիերայի վերաբերյալ խորհուրդներ:

📢 Որքա՞ն հաճախ եք այցելում StaffMedia հարցի դեպքում ստացել ենք հետևյալ պատկերը ըստ մասնակիցների պատասխանների՝

➡️ 34.5%՝ Շաբաթը մի քանի անգամ,
➡️ 24․5%՝ Ամեն անգամ, երբ նոր նյութ է թողարկվում,
➡️ 20% Շատ չեմ այցելում, ամիսը մեկ անգամ:


ՀԱՐՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՆԱԵՎ ՎԻԶՈՒԱԼ 🙂


Շնորհակալ ենք բոլորին հարցմանը մասնակցելու համար: