Podcastle AI

9971 Ընկերության էջի դիտումներ

12 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

34 ընդհանուր աշխատանքներ

Ready to help revolutionize audio storytelling?

Podcastle is an AI-powered, collaborative podcast creation platform that helps professional and amateur podcasters create, edit and distribute production-quality podcasts in seconds. Our mission is to democratize access to broadcast storytelling through easy-to-use tools that are professional yet fun.

Podcastle team's mission is to empower podcast content interaction and creation using speech & audio related technologies. We are focused on cutting-edge R&D in areas like text, speech & audio, audio processing and we are looking for top talents to work on these exciting technologies, integrate them into our product, and ultimately bring joy to our user base!

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2020

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
055662421