Eworld

95050 Ընկերության էջի դիտումներ

65 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

115 ընդհանուր աշխատանքներ

Eworld is a UK-based, international e-commerce company with over eight stores operating in seven different countries. Its main headquarters are based in Yerevan, Armenia. The company specializes exclusively in E-commerce.

We do e-commerce, we provide e-commerce services and we teach e-commerce. We want to inspire thousands of entrepreneurs to pursue their business through innovative solutions.

Eworld’s whole corporate culture and management system and even business development strategies are based on… human values! Full transparency in company’s activities, corporate democracy and long-term partnership with employees is what Eworld’s founder put at the core of the company.

Ոլորտ` e-Commerce
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2011

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 59 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Eworld - we work hard to create socially-conscious business

.

Group-124.png

eCommerce projects – Successful online shops all over the world

Group-125.png

Smarketa – eCommerce marketing agency that grows all aspects of your business

Group-128.png

eworld Education Platform – Our years’ of expertise shared with the community

Group-129.png

eworld SAAS tools – In-House developed eCommerce software tools to scale your company (significantly optimize your existing operations)

Group-125.png

Smarketa – eCommerce marketing agency that grows all aspects of your business

Group-126.png

Charity – eworld kids’ foundation providing aid and educational opportunities

EWORLD VALUES

These are the beliefs that EWORLD family lives by, interacts with each other and its partners.

  • Care

Care is the core of all our actions, interactions, and relationships.

  • Drive

Passion towards work and life is among the key tokens of EWORLD’s success.

  • Growth

The growth of EWORLD is achieved only through personal and professional growth of each member.

  • Respect

We respect each other’s hard work, boundaries and freedoms, regardless of our differences.

Staff.am about eworld

Take a look at the Staff.am video of our company, see how fun and interesting it is to work with us, and what perks are waiting for you on the other side. If you are looking for a place of work that values their employees, supports their career growth and continues learning, look no more!

Արտոնությունների փաթեթ

Տարեկան պարգևավճար
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ուսում/թրենինգ արտերկրում
Ճկուն աշխատաժամեր
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Օնլայն և տեղական թրեյնինգներ
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Ընկերության կատարողականության վրա հիմնված բոնուսներ
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր
Սպորտային փաթեթ
Ուսման/մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Աշխատակիցների ուղղորդման ծրագիր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Հավատարմության բոնուս

Կոնտակտներ

59 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37493623322