ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի անվտանգության խորհրդի գրասենյակ

8964 Ընկերության էջի դիտումներ

84 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

3 ընդհանուր աշխատանքներ

ՀՀ Սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխություններով՝ 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, սահմանվել է, որ պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները սահմանում է Անվտանգության խորհուրդը, որը Սահմանադրության 152-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն գլխավորում է վարչապետը: Սահմանադրական նշված փոփոխություններով Անվտանգության խորհրդին տրվել է սահմանադրական մարմնի կարգավիճակ, որը պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղություններին վերաբերող հարցերով ընդունում է որոշումներ, իսկ իր իրավասության մեջ մտնող այլ հարցերով` խորհրդատվական բնույթի որոշումներ:

Ոլորտ` Կառավարություն

Աշխատակիցների քանակը` 500-1500

Գտնվելու վայրը: 24 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ կազմակերպությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

24 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
590222