sq2edit

752 Ընկերության էջի դիտումներ

1 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

1 ընդհանուր աշխատանքներ

sq2edit is a professional image retouching and enhancement company.

We have over 5 years of experience in delivering expert-level photo editing and restoration services.

Ոլորտ` Օնլայն Ծառայություն
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2015

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 21 Գևորգ Քոչարի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Կոնտակտներ

21 Գևորգ Քոչարի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն