Synergy International Systems

80484 դիտում

122 հետևորդ

6 ակտիվ աշխատանքներ

64 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին Synergy International Systems

Synergy International Systems-ը (այսուհետ՝ «Սիներջի»)  ծրագրային ապահովման և խորհրդատվության ընկերություն է, որը մշակում է տվյալների կառավարման համակարգեր մոնիտորինգի և գնահատման, սոցիալական ապահովության, դատական, ֆինանսական, կրթության, առողջապահության և այլ ոլորտներում ՝ ինչպես պետական և միջազգային կազմակերպությունների, այնպես էլ ՀԿ-ների և մասնավոր սեկտորի կազմակերպությունների համար:

 

1997թ.-ին հիմնադրված Սիներջի կազմակերպության գլխամասը գտնվում է Վաշինգտոնում, իսկ ուսումնական կենտրոնը ՝ Երևանում:

 

19 տարի ի վեր մեր տեղեկատվական համակարգերից են օգտվել ավելի քան 60 երկրներում: Մեր  ծրագրերը ներդրվել և օգտագործվում են աշխարհի ամենատարբեր վայրերում՝ Եվրոպայում, ԱՊՀ երկրներում, Մերձավոր Արևելքում, Ասիայում և Օվկիանիայում, Աֆրիկայում, Ավստրալիայում, Կենտրոնական Ամերիկայում և Կարիբյան ավազանում, Հյուսիսային և Լատինական Ամերիկաներում։

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` Այլ
Հիմնադրման տարեթիվ` 1997

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (6)

About Synergy International Systems

Synergy International Systems, Inc. (“Synergy”) is a global software company that empowers organizations to become more data-driven in achieving their impact.

Since our founding nearly 20 years ago, organizations in more than 70 countries have used our products and services to improve information management, decision making, service delivery, and organizational effectiveness.

With our 200+ multi-lingual employees worldwide, we serve governments, international organizations, non-profits, and the private sector all over the world.

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Synergy Benefits

At Synergy, we are good at everything we do, so we are good at having fun too! 

We work hard, we play harder. Table tennis, table football, videogames, coffee corner and balconies with amazing views are inseparable part of our office life.

Collaborating and coding: Hackathon, AI challenge and hacking tournaments are traditional and beloved all-staff events at Synergy. We love to be creative and innovative, accept challenges and conquer them. 

Company social events are what we always look forward to, as it is one more opportunity to try ourselves in totally different sphere and yet be as innovative and zealous as we usually are like  Sysled Challange.

We care about our employee’s physical and mental health and provide medical insurance, sport package and paid time off. In addition, 5 paid extra days are a great contribution to the rest as well.

Self-improvement and self-initiatives are an essential part of the company and Synergy encourages them by Lunch & Learn sessions, semi-annual trainings and certification programs. Our employees also have the opportunity to participate in professional trainings and conferences abroad.

We appreciate our employees and the work they do, that is why the company provides a two-day stay at any resort in the RA to the team after the completion of each major project, gift-cards on birthdays and semi-annual awards to the employees that stood out, apart from other nice appreciative gifts.

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Կոնտակտներ

(010) 650-202