Transparency International Anticorruption Center

13847 Ընկերության էջի դիտումներ

23 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

7 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` ՀԿ/Միջազգային կազմակերպություն
Ընկերության տեսակը` Ոչ առևտրային կազմակերպություն
Հիմնադրման տարեթիվ` 2000

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

"Politeia"Intellectual game

“Politeia” word game aims at developing players’ knowledge of political science and civic education.  The game comprises cards of different levels of difficulty. White cards patterned blue include words of more complex level. “Politeia” is available on app store and can be downloaded for free. The game is not for sale. More information about the game you can find here

Anti-Corruption School

The aim of anticorruption school is to provide knowledge to young people on corruption, its forms, potential corruption risks in political, economic and social sectors and their consequences, as well as anticorruption measures in the world and in Armenia. It enables the students of the school to attend lectures and participate in discussions with leading specialists, researchers, representatives of civil society and state officials of various fields. The participants are also given the opportunity to develop projects based on the knowledge they acquired and their ideas on fighting corruption.All information about the school you can find here

WHISTLEBLOWING

Whistleblowing is written or oral reporting by whistleblowers to an authorized person or body on certain illicit activity or threat within organizations stipulated by law. More information about whistleblowing you can find here.

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օնլայն եվ տեղական թրեյնինգներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար կայանում

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն