Ժամանակակից աշխատանքային միջավայրի պահանջների փոփոխման արդյունքում ավելացել է պահանջարկն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են Ֆինանսներ, Կառավարում, Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (HR), Մարքեթինգ, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ՏՏ), Վեբ ծրագրավորում, Դիզայն և այլն։

Իր հերթին ամեն ոլորտ աչքի է ընկնում իր բացառիկ առանձնահատկություններով, ուստի նեղ մասնագիտացումների կարևորությունն անհերքելի է դարձել, իսկ նրանցում հմտանալը՝ անհրաժեշտություն: Այս իրավիճակն արդի է ամբողջ աշխարհում, և Հայաստանը նույնպես բացառություն չէ:

Սոցիալական ցանցերի և վեբ կայքերի զարգացումն ու մասայականացումն էլ իր հերթին մեծացրեց օնլայն ծառայությունների նկատմամբ հետաքրքրվածությունը, որի անբաժան մասն են կազմում նաև օնլայն թրեյնինգները:

Իսկ թրեյնինգների և, մասնավորապես, օնլայն թրեյնինգների առավելությունների մասին կարելի է շատուշատ խոսել՝ մասնագիտացման բարելավում, նոր գիտելիքի ձեռքբերում, ինչպես նաև գործատուի ուշադրության գրավում և, ինչու ոչ, պարզապես ինքնազարգացում:

Այս առումով կարևոր է նշել staff.am թրեյնինգներ հարթակի ստեղծումը՝ նպատակ ունենալով նպաստել աշխատակիցների մասնագիտական և կարիերայի զարգացմանը մեկ հարթակի միջոցով: staff.am Trainings -ում մարդիկ կարող են խնայել ժամանակը և ծանոթանալ ինչպես հայաստանյան առաջատար ընկերությունների թրեյնինգներին, այնպես էլ օնլայն կրթական հարթակների թրեյնինգներին:

Ավելին, խնայելով Ձեր ժամանակը, մենք կատարել ենք հետազոտություն, որի հիման վրա փորձել ենք առանձնացնել թոփ ամենապահանջված ոլորտների լավագույն թրեյնինգները, որոնք և ներկայացնում ենք Ձեր ուշադրությանը:

HR, Finance and management

HR_image_training_blog

1. Human Recource Management

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 18 հունվար 2018

This course is designed as an overview of the Human Resource Management (HRM) function and the HR manager’s role in managing the employee career cycle from entry to exit. It acquaints participants with the authority, responsibility, functions, and problems of human resource management. Topics include, but are not limited to: defining human resource management; contemporary issues in HRM: competency job analysis techniques; job design; succession planning; conducting competency-based recruiting, interviewing, and selecting employees; competency iceberg model; performance management and appraisal systems; employee training and development: disciplinary action and employee rights.

2. Finance for Everyone Specialization

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 25 դեկտեմբեր 2017

The Finance for Everyone Specialization will help you learn the language of finance and understand how the flow of money relates to the most important key social issues influencing our lives and communities. You’ll examine the connections between global and local finance; the flow of assets through businesses, governments, and other institutions; and the commodity, bond, and equity market dynamics that create and destroy financial value. When you complete the Specialization, you’ll be able to better understand both global financial news and your own personal financial decisions.

Software Development

software_image_training

3. Testing fundamentals

Լեզու՝ Հայերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 27 նոյեմբեր 2017

Դասընթացի նպատակն է ծանոթանալ թեստավորման գործընթացի հիմնական գաղափարներին և նախապատրաստվել ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) Foundation level վկայականի քննությանը ISTQB Foundation Level – Syllabus 2011 կրթական ծրագրի հիման վրա։

Մասնակիցները կունենան գործնական առաջադրանքներ, կհանդիպեն հարուստ աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետների հետ (հնարավորություն կունենան ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալ կոնկրետ թեմաների վերաբերյալ և լսել լավագույն փորձի բազում օրինակներ):

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կհանձնեն ավարտական քննություն, որն իր բարդությամբ շատ մոտ է ISTQB Foundation Level քննությանը և կարող է լավ գնահատական հանդիսանալ մինչ իրական որակավորման քննությունը:

4. Machine Learning 

Լեզու՝ Հայերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 11 դեկտեմբեր 2017

Դասընթացը բոլոր այն ծրագրավորողների համար է, ովքեր հետաքրքրված են ML ալգորիթմներով և վերջիններիս իրականացմամբ՝ կիրառելով Java և Python ծրագրավորման լեզուները՝ ներառյալ` վերահսկվող, չկառավարվող և ամրացված ուսուցման հասկացություններ, նեյրոնային ցանցերի կիրառում, խորը ուսուցում և այլն: Դասընթացի հիմնական շեշտը դրված է նեյրոնային ցանցին հիմնված ալգորիթմների վրա:

5. Bootstrap 4 Your Responsive website design just got easier

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 03 հունվար 2018

First look at the all new BOOTSTRAP 4. Find out whats new LEARN Bootstrap 4.

Find out whats new and learn how to use Bootstrap to quickly build websites.

Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile first projects on the web.

Bootstrap makes front-end web development faster and easier. It’s made for folks of all skill levels, devices of all shapes, and projects of all sizes.

This course covers all the components you will need to create your own bootstrap websites.

One framework, every device.

Bootstrap easily and efficiently scales your websites and applications with a single code base, from phones to tablets to desktops with CSS media queries.

With Bootstrap, you get extensive and beautiful documentation for common HTML elements, dozens of custom HTML and CSS components, and awesome jQuery plugins.

6. An Introduction to Interactive Programming in Python (Part 1)

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 06 հունվար 2018

About this course: This two-part course is designed to help students with very little or no computing background learn the basics of building simple interactive applications. Our language of choice, Python, is an easy-to learn, high-level computer language that is used in many of the computational courses offered on Coursera. To make learning Python easy, we have developed a new browser-based programming environment that makes developing interactive applications in Python simple. These applications will involve windows whose contents are graphical and respond to buttons, the keyboard and the mouse.

In part 1 of this course, we will introduce the basic elements of programming (such as expressions, conditionals, and functions) and then use these elements to create simple interactive applications such as a digital stopwatch. Part 1 of this class will culminate in building a version of the classic arcade game “Pong”.

 

Web/graphic design

web_design_image_training

7. UI/UX Դիզայն 

Լեզու՝ Հայերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 05 դեկտեմբեր 2017

Ծրագիրը հիմնականում նախատեսված է գրաֆիկ դիզայներների և ծրագրավորողների համար, ովքեր ցանկանում են ընդլայնել իրենց գիտելիքները օգտատիրոջ ինտերֆեյսի դիզայնի ասպարեզում:  Դասընթացի հիմնական թեմաները կլինեն հետևյալը՝

 • Օգտատիրոջ փորձառնություն (UX)
 • Ինչ է UI/UX-ը և ինչ դերակատարում ու արժեք ունի արդի բիզնեսի համար
 • Պրոդուկտի կենսաշրջան և դիզայնի փուլեր
 • Sketching և wireframing
 • Wireframing-ի գործիքներ (inVision, Balsamiq, Axure)
 • UX հետազոտության ճշգրիտ գնահատումը
 • Դիզայն iOS պլատֆորմի համար
 • Դիզայն Android պլատֆորմի համար
 • Դիզայն WEB պլատֆորմի համար
 • Գրաֆիկայի դերը UI/UX-ում
 • Գունաբանություն
 • Գեստալդի օրենքները
 • Տիպաբանության (Typography) դերը UI-ում

8. Web Design / Level 1 / Photoshop & Illustrator

Լեզու՝ Հայերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 27 նոյեմբեր 2017

“Adobe Illustrator”  

Այս դասընթացի հիմնական ուղղությունը կլինի մասնակիցներին սովորեցնել Adobe Illustrator ծրագրի բոլոր կոմպոնենտները և աշխատելու հմտությունները,

 “Adobe Photoshop”

Դասընթացի շրջանակներում մասնակիցները լիարժեք կտիրապետեն ADOBE PHOTOSHOP ծրագրին: Հիմնական ուղղությունը կլինի ADOBE PHOTOSHOP ծրագրի միջոցով մասնակիցներին առավելագույնս սովորեցնել գրաֆիկ դիզայնի հիմքային կոնցեպտներին:   

9. Introduction to Design Thinking

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 24 դեկտեմբեր 2017

Want to take your design skills to the next level? Join a team of industry experts on this practical and informative journey from concept to conclusion.

This course will introduce you to the Design Thinking process and illustrate best practices for each step along the way. You’ll find this is an incredibly powerful tool for any field: from Engineering to Entrepreneurship and beyond.

You will utilize everything you learn in this course to create your very own project. In doing so, you will learn many practical and applicable skills such as user research and rapid prototyping, which will set you apart in your field.

10. Learn 3D Modelling – The Complete Blender Creator Course

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 26 դեկտեմբեր 2017

Learn how to create 3D Models and Assets for games using Blender, the free-to-use 3D production suite. We start super simple so you’ll be ok with little or no experience. With our online tutorials, you’ll be amazed what you can achieve.

Ben Tristem is one of  Udemy’s top instructors, and Michael Bridges is an experienced 3D artist. Together Ben and Michael will provide world-class support, encouragement and plenty of challenges.

The course is project-based, so you will applying your new skills immediately to real 3D models. All the project files will be included, as well as additional references and resources – you’ll never get stuck. There are talking-head videos, powerful diagrams, quality screencasts and more.

Marketing

marketing_image_training

11. Быстрый Маркетинг

Լեզու՝ Ռուսերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 13 ապրիլ 2018

В маркетинге существует немало инструментов, результат от применения которых можно получить быстро: за месяц, неделю и даже за несколько дней.

Именно такие инструменты собрал в своём авторском тренинге «БЫСТРЫЙ МАРКЕТИНГ» эксперт №1 по партизанскому маркетингу в России, автор бестселлеров «БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ОТ ВАШЕГО БИЗНЕСА» и «ЭКСПРЕСС МАРКЕТИНГ».

12. Political communication: Techniques of speech impact in action  

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 22 հունվար 2018

The given course is designed to explore the speech techniques, strategies and devices for making an impact on the target audience and gaining consensus. It gives a thorough understanding of the peculiarities of language implementation in the sphere of political communication. It provides participants with the theoretical basis and practical skills to identify relevant speech strategies in political discourse, and skills to structure speeches using the aforementioned techniques.The training is designed to take 18 hours; it includes video materials, case studies, debates, quizzes, role play and teamwork. The language of instruction is English.The course includes lively and engaging discussions. It focuses on vivid  examples of manipulative gimmicks as well as strategic  techniques that have proved to be successful in political text and talk. At the end of the course, participants will have a clear idea of how to structure a speech and to verbally influence the target audience. This will be useful to participants practising and/or interested in political science because they can directly apply their knowledge in speech writing, image making and public speaking. Also, it will develop and raise awareness of the logical fallacies that may occur in communication.

13. INTRODUCTION TO ADVERTISING MEDIA PLANNING

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 02 հունվար 2018

This course aims to teach how to effectively plan and budget media spends to generate maximum possible ROI (Return on Investment). The course involves understanding what media buying, media placement constitutes of, and the terms and the terminologies associated with it. The course will facilitate students to be well versed with key terms like Gross Rating Points (GRPs), Reach, Frequency, Cost Per Point (CPP) and so on.

The course will touch upon planning peculiarities on multitude media channels such as TV, Out of Home, Radio and Digital.

At the end of the course, participants will have base-line knowledge needed to plan and asses the advertising investments, build efficient media mix, and evaluate media placement results.

The course provides a deeper trust for clients who place their brand investment in the hands of their media agency. The credential is also for marketers looking to display their understanding of the media ecosystem.

14. Social Media Marketing 2017 – Complete Certificate Course 

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 10 դեկտեմբեր 2017

THE MOST COMPREHENSIVE, BEST-SELLING SOCIAL MEDIA COURSE ON UDEMY – Currently being updated for 2017. Free access to all updates for life!

Ready to take your business viral? Harness the power of social media with our extensive social media course. Everything from Twitter and Facebook to blogging, social media automation, G+ and content marketing.

Are you ready to become part of the next-generation of business leaders? Harness the power of social media for your business, organisation and career.

Join our latest social media course with UNLIMITED & LIFETIME access you will learn how to drive sales, attract new customers and master social media.

 

Statistics and data

statistics_image_training

15. Data Science Essentials 

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 31 դեկտեմբեր 2017

This course is part of the Microsoft Professional Program Certificate in Data Science.

Demand for data science talent is exploding. Develop your career as a data scientist, as you explore essential skills and principles with experts from Duke University and Microsoft.

In this data science course, you will learn key concepts in data acquisition, preparation, exploration, and visualization taught alongside practical application oriented examples such as how to build a cloud data science solution using Microsoft Azure Machine Learning platform, or with R, and Python on Azure stack.

16. Microsoft Professional Program in Data Science 

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 06 հունվար 2018

This course is part of the Microsoft Professional Program Certificate in Data Science and the Microsoft Professional Program Certificate in Big Data.

Excel is one of the most widely used solutions for analyzing and visualizing data. It now includes tools that enable the analysis of more data, with improved visualizations and more sophisticated business logics. In this data science course, you will get an introduction to the latest versions of these new tools in Excel 2016 from an expert on the Excel Product Team at Microsoft.

Learn how to import data from different sources, create mashups between data sources, and prepare data for analysis. After preparing the data, find out how business calculations can be expressed using the DAX calculation engine. See how the data can be visualized and shared to the Power BI cloud service, after which it can be used in dashboards, queried using plain English sentences, and even consumed on mobile devices.

17. Statistics/Data Analysis with SPSS: Descriptive Statistics

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 03 հունվար 2018

Whether a student or professional in the field, learn the important basics of both descriptive statistics  and IBM SPSS so that you can perform data analyses and start using descriptive statistics effectively.

By monitoring and analyzing data correctly, you can make the best decisions to excel in your work as well as increase profits and outperform your competition.

This beginner’s course offers easy to understand step-by-step instructions on how to make the most of IBM SPSS for data analysis.

 

Fundamental skills required in any Profession (Հիմնական հմտություններ՝ անհրաժեշտ բոլոր մասնագիտություններում)

basic_image_training

18. Business English Specialization 

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 25 նոյեմբեր 2017

This Specialization serves as an introduction to Business English, where you will learn to communicate about topics such as management, finance and marketing. You will also write proposals, executive summaries, and marketing materials. You will also learn the necessary language structures to run a meeting, achieve sales, and negotiate other business transactions. In the Capstone Project, you will apply these skills to communicate and launch a new product in English, making sure that business executives have a variety of linguistic tools with practical applications in business scenarios in a variety of functional areas.

19. Microsoft Office Fundamentals: Outlook, Word, and Excel 

Լեզու՝ Անգլերեն, Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 06 հունվար 2018

In this training course, you will learn basic Word, Excel, and Outlook skills.

You will learn how to create and manage Word documents, organize information in tables, perform calculations on data, create graphs and charts, organize your email Inbox, and manage email automatically.

Today, employers across many industries and fields expect candidates to have Microsoft Office skills, as it is the most universally utilized software in business. Having these skills, even at a basic level, will help with your job prospects and increase your chances to be considered for most roles.

20. Introduction to Negotiation 

Լեզու՝ Անգլերեն,  Գրանցման վերջնաժամկետ՝ 06 հունվար 2018

This course will help you be a better negotiator. Unlike many negotiation courses, we develop a framework for analyzing and shaping negotiations. This framework will allow you to make principled arguments that persuade others. It will allow you to see beneath the surface of apparent conflicts to uncover the underlying interests. You will leave the course better able to predict, interpret, and shape the behavior of those you face in competitive situations. In this course, you will have several opportunities to negotiate with other students using case studies based on common situations in business and in life. You can get feedback on your performance and compare what you did to how others approached the same scenario. The cases also provide a setting to discuss a wide-ranging set of topics including preparing for a negotiation, making ultimatums, avoiding regret, expanding the pie, and dealing with someone who has a very different perspective on the world. Advanced topics include negotiating when you have no power, negotiating over email, and the role of gender differences in negotiation. To close out the course, we will hear insights from three negotiation experts: Linda Babcock, Herb Cohen, and John McCall MacBain. Enjoy.